Login Form

 

 

Акт приймання–передавання нежитлових кімнат

м. Запоріжжя                                                                   «____» ___________ 20____р.

Цей Акт приймання–передавання нежитлових кімнат (надалі – «Акт») укладено відповідно до Договору оренди від «______» ________________ 20____ року № ________ (надалі - «Договір») між:
____________________________________________ код __________________ в особі ________________________________________________, який діє на підставі _______________________________________ місцезнаходження: ____________________________________________________ (далі - Орендодавець) з одного боку та _____________________________________________________________________ код _______________________ в особі _______________________________________, який діє на підставі ________________________________________ місцезнаходження: __________ ______________________________________________ (далі - Орендар), з іншого боку.
Усі визначені терміни, які використовуються у цьому Акті, мають значення, присвоєні їм у Договорі, якщо інше прямо не передбачено у цьому Акті.
1. Цим Актом Сторони визнають та підтверджують, що Орендодавець передав, а Орендар прийняв визначене майно: нежитлові кімнати №№___________ розташовані на ___________ поверсі будівлі літера А-____ загальною площею __________, які розташовані за адресою: ____________________________________ ______________________________________________(далі - Майно).
2. Зауваження до технічного стану Приміщень: _________________________________ _______________________________________________________________________.
3. Разом з Майном, за цим Актом Орендодавець передає Орендарю також наступне Обладнання та інше майно Орендодавця: лічильники електроенергії та води, ключі від вхідних дверей. ______________________________________________________ _______________________________________________________________________ Номери лічильників та їх показання:
Електроенергія: № лічильника ______________ показник___________________ кВт
Вода: № лічильника _________________ показник _________________ куб. м
Зауваження до технічного стану обладнання та іншого майна Орендодавця: _____ _______________________________________________________________________ _______________________________________________________________________
Акт підписали:
Орендодавець:                                                         Орендар:
передав:                                                                    прийняв:

_______________/_________________/                  ___________________/_______________/ 

Яндекс.Метрика