Login Form

3. Обов'язки Орендаря
Орендар зобов'язується:
3.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
3.2. За актом приймання-передавання прийняти орендоване майно.
3.3. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату Орендодавцю.
3.4. Забезпечувати збереження орендованого Майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, підтримувати орендоване Майно в належному технічному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу.
3.5. Забезпечити Орендодавцю доступ на об'єкт оренди з метою контролю за його використанням та виконанням умов Договору.
3.6. На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.
3.7. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві, орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки в разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.
3.8. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.
3.9. У разі зміни рахунку, назви підприємства, телефону, юридичної адреси повідомляти про це Орендодавця у тижневий строк.
4. Права Орендаря
Орендар має право:
4.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.
4.2. Самостійно розподіляти доходи, отримані в результаті використання орендованого Майна, створювати спеціальні фонди (розвитку виробництва, соціально-культурних заходів тощо).

Яндекс.Метрика